Rehabilitációs hatósági feladatellátással kapcsolatos általános tájékoztatás - nem hatósági ügyintézés

A megváltozott munkaképességű személyektől, munkáltatóktól, egyéb szervezetektől a megváltozott munkaképességű személyek egyes ellátásaihoz kapcsolódó - konkrét hatósági ügyet nem érintő – megkeresésekre tájékoztatás nyújtása. Konkrét hatósági ügyet nem érintő az a kérdés, amely nem egy beazonosítható ügyfél vizsgálandó ügyében merül fel. Hatósági ügyekben keresse a lakóhelye szerint illetékes kormányhivatalt.

Kulcsszavak: megváltozott munkaképesség, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, komplex minősítés, együttműködési kötelezettség, hatósági bizonyítvány, rehabilitációs hatóság, egészségkárosodás, szakmafejlesztés, SZGYF

A megváltozott munkaképességű személyektől, munkáltatóktól, egyéb szervezetektől a megváltozott munkaképességű személyek egyes ellátásaihoz kapcsolódó - konkrét hatósági ügyet nem érintő – megkeresésekre tájékoztatás nyújtása. Konkrét hatósági ügyet nem érintő az a kérdés, amely nem egy beazonosítható ügyfél vizsgálandó ügyében merül fel. Hatósági ügyekben keresse a lakóhelye szerint illetékes kormányhivatalt.

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szakmatámogatási Főosztály

Bárki igényelhet közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatot.

Azok megismerésére irányuló igények benyújtásának módja: írásban postai úton és elektronikus formában.
Írásban: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Postacím: 1132 Budapest, Visegrádi utca 49.
Elektronikusan: foigazgato@szgyf.gov.hu; szakmatamogatas@szgyf.gov.hu e-mail címeken

Az eljárás díj és illetékmentes.

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatban első fokon rehabilitációs hatóságként, rehabilitációs szakértői szervként és orvosszakértői szervként a kérelmező lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala, valamint Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala jár el.

A rehabilitációs hatóságok illetékességi területe – Budapest Főváros Kormányhivatala illetékességének kivételével – megegyezik a megyei kormányhivatalok illetékességével, tehát a székhelye szerinti megye területére terjed ki. Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala rehabilitációs hatóságának illetékessége Budapest főváros mellett Pest megye területére is kiterjed.

Külföldön lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező kérelmező esetén, vagy ha a vizsgálandó személy nem rendelkezik Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, első fokon Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala jár el.

Az elsőfokú határozat ellen a határozatot meghozó hatóságnál fellebbezés nyújtható be. A fellebbezést indokolni kell, és abban csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. A fellebbezés elbírálására a másodfokon eljáró rehabilitációs hatóság jogosult.

Másodfokon eljáró rehabilitációs hatóságként, rehabilitációs szakértői szervként és orvosszakértői szervként a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 5. melléklete szerinti fővárosi és megyei kormányhivatal jár el.

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól bővebb tájékoztatás a következő linken érhető el:

https://szgyf.gov.hu/hu/megvaltozott-munkakepessegu-szemelyek/ugyfel-tajekoztatok/megvaltozott-munkakepessegu-szemelyek-ellatasai

https://szgyf.gov.hu/hu/megvaltozott-munkakepessegu-szemelyek/jogszabalyok-megvaltozott-munkakepessegu

2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról

327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról

Array Array

SZGYF