Tájékoztatjuk, hogy ha az NKM Földgázszolgáltató Zrt-nél történő ügyintézésre a Rendelkezési Nyilvántartásban adott meghatalmazások 2019.06.30-ával megszűntek. Az NKM Energia Zrt-nél történő ügyintézéshez új meghatalmazást kell készítenie.

 

Az NKM Energia Zrt. az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók részére elektronikus ügyintézést biztosít földgáz egyetemes szolgáltatási szerződés megkötése, módosítása és felmondása körében.

A beazonosítás sikeressége érdekében Önnek és/vagy cég esetében a cégnek a NISZ-nél megadott rendelkezési nyilatkozattal kell rendelkeznie.

">

NKM Energia Zrt. földgáz egyetemes szolgáltatási e-ügyintézése

Tájékoztatjuk, hogy ha az NKM Földgázszolgáltató Zrt-nél történő ügyintézésre a Rendelkezési Nyilvántartásban adott meghatalmazások 2019.06.30-ával megszűntek. Az NKM Energia Zrt-nél történő ügyintézéshez új meghatalmazást kell készítenie.

 

Az NKM Energia Zrt. az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók részére elektronikus ügyintézést biztosít földgáz egyetemes szolgáltatási szerződés megkötése, módosítása és felmondása körében.

A beazonosítás sikeressége érdekében Önnek és/vagy cég esetében a cégnek a NISZ-nél megadott rendelkezési nyilatkozattal kell rendelkeznie.

Kulcsszavak: földgáz; ügyintézés; nemzeti közművek; nkm

Tájékoztatjuk, hogy ha az NKM Földgázszolgáltató Zrt-nél történő ügyintézésre a Rendelkezési Nyilvántartásban adott meghatalmazások 2019.06.30-ával megszűntek. Az NKM Energia Zrt-nél történő ügyintézéshez új meghatalmazást kell készítenie.

 

Az NKM Energia Zrt. az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók részére elektronikus ügyintézést biztosít földgáz egyetemes szolgáltatási szerződés megkötése, módosítása és felmondása körében.

A beazonosítás sikeressége érdekében Önnek és/vagy cég esetében a cégnek a NISZ-nél megadott rendelkezési nyilatkozattal kell rendelkeznie.

A természetes személy ügyfél jogosult a szerződéses ügyeket az E-ügyintézési törvény szerinti elektronikus úton intézni, nyilatkozatait elektronikus úton megtenni.

Ha nemzetközi szerződésből eredő kötelezettség alapján törvény vagy nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik, elektronikus ügyintézésre köteles valamennyi, az E-ügyintézési törvény 2. § (1) bekezdése szerinti ügy tekintetében

                1. gazdálkodó szervezet,

                2. állam,

                3önkormányzat,

                4. költségvetési szerv,

                5. ügyész,

                6. jegyző,

                7. köztestület,

                8. a 3-7 alpontok hatálya alá nem tartozó egyéb közigazgatási hatóság, valamint

Ügyintézéshez kattintson a fenti Elektronikusan feliratú gombra. Ezt megelőzően készítse össze azokat a dokumentumokat, adatokat, azonosítókat (pl.: földgázszámla, felhasználó azonosító, Mérési pont azonosító, földgázelosztó által kibocsátott igazolás, Egyetemes szolgáltatási szerződés), amelyek szükségesek lehetnek az ügyintézéshez.

Az új (beköltöző) felhasználó köteles egyetemes szolgáltatási szerződéskötési igényét az ingatlan átadás-átvétel napjától számított 15 napon belül bejelenteni.

A felhasználó egyetemes szolgáltatási szerződésben vagy egyéb módon rögzített adatában (pl.: név, lakcím, levelezési cím) bekövetkezett változást a felhasználó 15 napon belül köteles bejelenteni.

Ha a felhasználó a szolgáltatás igénybevételével felhagy, köteles azt a felhagyás napjától számított 15 napon belül bejelenteni.

Az elektronikus ügyintézés során fizetési kötelezettség nem keletkezik.

Felettes szerv/jogorvoslat

A panaszkezelésre vonatkozó információk, valamint jogorvoslati lehetőségek az NKM Energia Zrt. földgáz Egyetemes szolgáltatási üzletszabályzatának függelékében találhatók meg.

Kapcsolódó nyomtatványok

Elektronikus ügyintézésünket az NKM Energia Zrt. földgáz e-ügyintézési felületén tudja igénybe venni, amit ide kattintva érhet el.

További ügyintézésre az NKM Energia Zrt. földgáz Online ügyfélszolgálatán, valamint NKM Földgázapp-on (IOS és Android) biztosítunk lehetőséget. 

Az NKM Energia Zrt. weboldalának Jogszabályok, szabályzatok aloldalán találhatók.

Az NKM Energia Zrt. weboldalának E-ügyintézés információk aloldalán találhatók.

Array

NKMFOLDGAZ