CSOK- Családok Otthonteremtési Kedvezménye - Tájékoztatás

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges 

A Családi Otthonteremtési Kedvezményt igénybevételére meglévő gyermekeik után házastársak, élettársak és egyedülálló személyek – életkortól függetlenül – egyaránt jogosultak lehetnek. A megelőlegezett kedvezmény fejében előre vállalt gyermek után kizárólag házaspárok igényelhetik a kedvezményt, akik közül legalább az egyik félnek 40 év alattinak kell lennie.

Kulcsszavak: CSOK, lakástámogatás, családi otthonteremtési kedvezmény, család, támogatás, lakás, lakásvásárlás, gyermek, gyerek

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges 

A Családi Otthonteremtési Kedvezményt igénybevételére meglévő gyermekeik után házastársak, élettársak és egyedülálló személyek – életkortól függetlenül – egyaránt jogosultak lehetnek. A megelőlegezett kedvezmény fejében előre vállalt gyermek után kizárólag házaspárok igényelhetik a kedvezményt, akik közül legalább az egyik félnek 40 év alattinak kell lennie.

Az igénylés feltételei:

A CSOK az alábbi, az igénylővel közös háztartásban élő gyermekek után jár:

A családi otthonteremtési kedvezményt – ideértve az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatásokat és az azt megelőző kölcsönöket is – ugyanazon gyermek után csak egy alkalommal lehet igénybe venni. Az igénylő a kérelem benyújtásakor büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozik arról, hogy csak olyan személy után igényel családi otthonteremtési kedvezményt, aki után e rendelet vagy egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás igénybevétele még nem történt.

A kérelmet új lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 120 napon belül, új lakás építése esetén a használatbavételi engedély, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány, illetve egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtét megelőzően kell benyújtani a hitelintézethez.

Amennyiben azt a kérelmező igényli, lehetőség van a szükséges igazolások beszerzésével az eljáró bankot, hitelintézetet megbízni.

A meghatalmazáshoz szükséges formanyomtatványok a pénzintézeteknél elérhetőek.

A további ügymenetről a bank/hitelintézet tájékoztatja az igénylőt.

A kérelem legfontosabb mellékletei:

Az alábbiakról teljes bizonyító erejű magánokiratba szükséges nyilatkozni (tehát már nem kell külön okiratokat beszerezni ezen tények igazolására):

A CSOK iránti kérelmet hitelintézethez (kereskedelmi bankok, jelzáloghitel intézetek, takarékszövetkezetek) lehet benyújtani.

 

Méltányossági kérelem:

Amennyiben az igénylő a támogatás és kamatainak visszafizetésére kötelezett, a tartozása kapcsán méltányossági eljárást kezdeményezhet a következők szerint:

A lakás fekvése szerinti járási hivatalnál kérheti a támogatás kamatainak, valamint összegének részletekben történő megfizetését.

Különös méltánylást érdemlő helyzetekben kérheti a tartozás kamatainak halasztott megfizetésének lehetőségét; a halasztás ideje maximálisan 5 év lehet, melynek esetei:

 

A fizetési halasztás leteltével, amennyiben a család anyagi helyzete változatlanul ellehetetlenüléssel fenyeget, lehetőség van a tartozás mérséklését, vagy annak teljes egészében történő elengedését kérni.

 

 

16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról

17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről

egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, özvegy bejegyzett élettárs, elvált, elvált bejegyzett élettárs vagy az, akinek a házassága, bejegyzett élettársi kapcsolata megszűnt és nincs élettársa;

 fiatal házaspár: házastársak, akik közül az e rendelet szerinti lakáscélú állami támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában legalább az egyik fél még nem töltötte be a 40. életévét;

gyermek:  a magzat vagy az ikermagzat a várandósság betöltött 12. hetét követően, valamint aki az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja és 25. életévét még nem töltötte be vagy a 25. életévét már betöltött,

hitelígérvény: a kölcsönszerződés előre meghatározott jövőbeni időpontban vagy feltételek bekövetkezésekor történő megkötésére vonatkozó kötelezettségvállalás;

igénylő: a családi otthonteremtési kedvezményt igénylő nagykorú személy,

Array

NISZ ZRT.