NKVH: Regisztráció inaktiválása

Amennyiben a Klímagáz adatbázisban szereplő természetes személy ügyfél tevékenysége megszűnt, vagy egyéb más ok miatt nem kívánja regisztrációját fenntartani, e körülmény bekövetkezését követő 8 napon belül kell kérelmeznie regisztrációja inaktiválását.

Kulcsszavak: regisztráció inaktiválása iránti kérelem, kérelem természetes személyek részére, klímavédelemért felelős hatóság, természetes személy

Amennyiben a Klímagáz adatbázisban szereplő természetes személy ügyfél tevékenysége megszűnt, vagy egyéb más ok miatt nem kívánja regisztrációját fenntartani, e körülmény bekövetkezését követő 8 napon belül kell kérelmeznie regisztrációja inaktiválását.

Az a természetes személy (ügyfél), akinek tevékenysége megszűnt, vagy egyéb más ok miatt nem kívánja regisztrációját fenntartani.

A kitöltött „Regisztráció inaktiválása iránti kérelem (Természetes személy)” megnevezésű formanyomtatványt benyújtani a Nemzeti Klímavédelmi Hatóságnál emailben, személyesen vagy postai úton, illetőleg a SZÜF útján elektronikus űrlap formájában.

Hatóságra vonatkozó ügyintézési határidő:

Az ügyintézési határidő tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény az irányadó.

Az ügyintézési határidőbe nem számít be

a) az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és

b) - ha függő hatályú döntés meghozatalának nincs helye - az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

 

Ügyfélre vonatkozó határidő:

A Klímagáz adatbázisban szereplő természetes személy ügyfél a tevékenysége megszűnését követően, továbbá ha bármely egyéb okból nem kívánja regisztrációja fenntartását, köteles a klímavédelemért felelős hatóságnak e változást az azt követő 8 napon belül bejelenteni.

„Regisztráció inaktiválása iránti kérelem (Természetes személy)” megnevezésű formanyomtatvány  vagy a SZÜF útján benyújtott elektronikus űrlap kitöltve.

Az eljárás illetékmentes.

Nemzeti Klímavédelmi Hatóság

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

A határozattal szemben – amely a közléssel véglegessé válik – a közléstől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Nemzeti Klímavédelmi Hatóságnál benyújtandó jogszabálysértésre, jogsérelemre hivatkozással bírósági felülvizsgálatra közigazgatási per kezdeményezésére irányuló kereseti kérelemmel keresetlevél benyújtással lehet élni. A közigazgatási per illetéke 30.000,- Forint, azaz harmincezer forint, azonban a per tárgyára tekintettel a közigazgatási perben a kérelmezőt illetékfeljegyzési jog illeti meg, melynek alapján mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. A keresetlevélben a per tárgyaláson történő elbírálása kérhető.

Regisztráció inaktiválása iránti kérelem (Természetes személy)  

klímavédelemért felelős hatóság: Nemzeti Klímavédelemi Hatóság

nyilvántartás: Klímagáz adatbázis

Array

NKVH