MNB elektronikus ügyintézés kezdeményezése

A Magyar Nemzeti Bank magánszemélyek részére kötelezettségeik teljesítése és kérelmek előterjesztése érdekében elektronikusan beküldhető űrlapokat biztosít.

Kulcsszavak: MNB, elektronikus űrlap, magyar nemzeti bank, pénzügy, magánszemély, bejelentési kötelezettség

A Magyar Nemzeti Bank magánszemélyek részére kötelezettségeik teljesítése és kérelmek előterjesztése érdekében elektronikusan beküldhető űrlapokat biztosít.

Az a természetes személy, akinek bejelentési kötelezettsége van, illetve elektronikus úton kérelmet terjeszt elő a Magyar Nemzeti Bank felé.

Elektronikusan:

Az előre meghatározott űrlapokat az alábbi honlapon tekintheti meg.

Az űrlapok sikeres beküldéséhez az alábbiakat kell tennie:

 1. Első lépésként, győződjön meg arról, hogy számítógépére telepítve van-e az Általános Nyomtatványkitöltő program JAVA-s változata. Amennyiben nincs, keresse fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal oldalát és töltse, le a kitöltő programot majd telepítse azt az útmutatóban foglaltak szerint.
  Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az elektronikus űrlapok, a fent említett program nélkül nem használhatóak.
 2. Ezt követően keresse fel az MNB hivatalos honlapját, majd az ott található nyomtatványtárból válassza ki a megfelelő űrlapot, majd töltse le és telepítse azt.
 3. Töltse ki az e-űrlapot az Általános Nyomtatványkitöltő programmal, mentse el. Szükség esetén lehetősége van a nyomtatványhoz csatolmányt rögzíteni – ami lehet MS Word 97-2003 formátum (.doc), MS Excel 97-2003 formátum (.xls), Adobe pdf, vagy egyszerű szöveg állomány (.txt) - az Általános Nyomtatványkitöltő program súgójában ismertetett módon.
 4. A beküldésre szánt űrlapot a Kapcsolat az ügyfélkapuval / Nyomtatvány megjelölése elektronikus beküldésre menüpont alkalmazásával elő kell készíteni.

A kitöltött űrlapot küldje el a Kapcsolat az ügyfélkapuval / Nyomtatvány közvetlen beküldése az Ügyfélkapun keresztül menüpont funkcionalitásával, vagy a program súgójában ismertett módon mentse azt el és az elmentett fájlt feltöltheti a http://tarhely.gov.hu/ oldalon is

 1. Űrlap a természetes személy nyilvános ajánlattevő általi vételi ajánlat jóváhagyására irányuló kérelem benyújtásához
 2. Űrlap a természetes személy nyilvános ajánlattevő általi kiegészített, részletezett, módosított vételi ajánlat jóváhagyására irányuló kérelem benyújtásához
 3. Űrlap a természetes személy nyilvános ajánlattevő általi vételi ajánlat jóváhagyására irányuló kérelem benyújtásával kapcsolatban a hiánypótlás teljesítéséhez
 4. Űrlap a természetes személy nyilvános ajánlattevő általi vételi ajánlat jóváhagyására irányuló kérelem benyújtásával kapcsolatban a kérelem vagy annak melléklete kiegészítéséhez vagy módosításához
 5. Űrlap a természetes személy nyilvános ajánlattevő általi vételi ajánlat jóváhagyására irányuló kérelem benyújtásával kapcsolatban a tényállás tisztázásához szükséges nyilatkozattételhez
 6. Űrlap a természetes személy nyilvános ajánlattevő általi vételi ajánlat jóváhagyására irányuló kérelemmel kapcsolatos egyéb beadvány benyújtásához
 7. Űrlap a Tpt. 61. § (1) bekezdésében foglalt – a közvetlenül és közvetve birtokolt, szavazati jogot biztosító részvény és szavazati jog arányának a Tpt. 61. § (3) bekezdésében meghatározott mérték elérésére, meghaladására vagy ez alá csökkenésére vonatkozó – bejelentési kötelezettség természetes személy által történő teljesítéséhez
 8. Űrlap a Tpt. 61. § (8) bekezdésében foglalt – a nyilvánosan működő részvénytársaság természetes személy részvényese által a Tpt. 61. § (7) bekezdése alapján figyelembe nem vett, kollektív befektetési formát megillető szavazati jogra vonatkozó – bejelentési kötelezettség teljesítéséhez
 9. Űrlap a Tpt. 74. § (8) bekezdésében foglalt - az eladó elállási jogának gyakorlására vonatkozó - bejelentési kötelezettség természetes személy által történő teljesítéséhez
 10. Űrlap a Tpt. 76. §-ában foglalt - a vételi ajánlat eredményére vonatkozó - bejelentési kötelezettség természetes személy által történő teljesítéséhez
 11. Űrlap a Tpt. 76. §-ában foglalt - a vételi ajánlatba foglalt ellenérték teljesítésének vagy nem teljesítésének tényére vonatkozó - bejelentési kötelezettség természetes személy által történő teljesítéséhez
 12. Űrlap a Tpt. 76/D. § (2) bekezdésében foglalt - a vételi jog gyakorlására irányuló szándékra vonatkozó - bejelentési kötelezettség természetes személy által történő teljesítéséhez
 13. Bejelentő űrlap a Tpt. 201/B. §-ában meghatározott – a természetes személy, mint bennfentes személy által kötött ügylet adatainak a Felügyelet részére történő – bejelentési kötelezettség teljesítéséhez
 14. Ügyletspecifikus vagy eseményalapú bennfentes jegyzék (EU 2016/347 Végrehajtási rendelet I. Melléklet 1. Formanyomtatvány szerint)
 15. Állandó bennfentesek jegyzék (EU 2016/347 Végrehajtási rendelet I. Melléklet 2. Formanyomtatvány szerint)
 16. Vezetők és vezetőkkel szoros kapcsolatban állók ügyletei (EU 2016/523 Végrehajtási rendelet Melléklete)

Az eljárás illetékmentes.

Magyar Nemzeti Bank

Magyar Nemzeti Bank hivatalos honlapja

Nemzeti Adó-és Vámhivatal honlapjáról letölthető ÁNYK program

2013. évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bankról

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló

ÁNYK: Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) - keretprogram a Java-alapú nyomtatványokhoz, az AbevJava továbbfejlesztett változata

Ügyfélkapu: Az állam által nyújtott azonosítási szolgáltatás, mely felhasználói a személyazonosság igazolása mellett biztosítja, biztonságosan kapcsolatba léphessenek az elektronikus közigazgatási ügyintézést és szolgáltatást nyújtó szervekkel

Array

NISZ ZRT.