MOK Fogorvosok Területi Szervezete – Tagsági viszony megszüntetésére irányuló eljárás

Tagsági viszony megszüntetése a fogorvos kamarai tag saját kérésére hatósági eljárás keretében, amennyiben a fogorvos kamarai tag, Magyarországon történő egészségügyi tevékenységet nem kíván folytatni.

Kulcsszavak: kamara, fogorvos, tagság megszüntetés, megszüntetés, kérelem

Tagsági viszony megszüntetése a fogorvos kamarai tag saját kérésére hatósági eljárás keretében, amennyiben a fogorvos kamarai tag, Magyarországon történő egészségügyi tevékenységet nem kíván folytatni.

Fogorvos kamarai tag

Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. XCVII. törvény alapján,

18. § (1) Megszűnik a tagsági viszonya annak, aki

a) a tagsági viszonyáról lemondott

A fogorvos kamarai tag, a tagsági viszony megszüntetésére rendszeresített űrlap kitöltését követően, az űrlapon megjelölt mellékletekkel együtt, eljuttatja azt, a Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezete részére.

Erre lehetőség van:

- e-ügyintézés keretében

- postai úton

- személyesen

Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. XCVII. törvény alapján,

14/A. § (1) Egészségügyi tevékenységet - jogszabályban megállapított egyéb feltételek mellett - a (2) és (2a) bekezdésben meghatározott kivételekkel csak az végezhet, aki tagja az adott tevékenység végzésének feltételeként előírt szakképesítés szerint illetékes szakmai kamarának.

Ügyintézési határidő:

A kérelem - MOK FTESZ-hez mint, első fokon eljáró szervhez - beérkezését követő 8 nap.

Az eljárás rendjére vonatkozóan az Ekt. illetve az Ákr. szabályai az irányadóak. (lsd. vonatkozó jogszabályok)

- kitöltött tagsági viszony megszüntetésére irányuló kérelem

- a kérelmen megjelölt mellékletek csatolása:

A kérelem benyújtása illetékköteles, melynek mértéke 3.000 forint.

Az illeték megfizetése az alábbi módokon történhet:

- papír alapú kérelem benyújtása esetén a kérelemre ragasztott illetékbélyeg formájában

 vagy

- banki átutalással a CIB Banknál vezetett

Magyar Orvosi Kamara

10702019-02015103-51400006

(IBAN): HU35 1070 2019 0201 5103 5140 0006

SWIFT kód: CIBHHUHB

számú bankszámlára.

Közleményként kérjük feltüntetni a jelentkező nevét, nyilvántartási (pecsét)számát és lakcímétA banki tranzakciós igazolás egy másolati példányát a kérelemhez csatolni kell!

Erre a számlára csak és kizárólag eljárási illetéket lehet utalni! Külföldről indított utalás esetén (is) az utalás valamennyi költségét az ügyfélnek kell viselnie!

Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezete

cím: 1068 Budapest, Szondi utca 100.

telefon: +36 1 353 2188

e-mail: ugyfelszolgalat@fogorvos.hu

E-ügyintézés kapcsolati adatok:

hosszú név: Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezete

rövid név: MOKFTESZ

KRID szám: 617710918

Magyar Orvosi Kamara Országos Elnökség

cím: 1068 Budapest, Szondi utca 100.

telefon: +36 1 269 4391

e-mail: mok@mok.hu

E-ügyintézés kapcsolati adatok:

hosszú név: Magyar Orvosi Kamara

rövid név: MOKOE

KRID szám: 138621341

A tagsági viszony megszüntetésére irányuló kérelem postai úton is benyújtható. Ebben az esetben az ügyintézés módja:

postacím: MOK Fogorvosok Területi Szervezete 1068 Budapest, Szondi utca 100.

nyomtatvány - MOK Fogorvosok Területi Szervezete - tagsági jogviszony megszüntetés

Array

MOKFTESZ