Gyógykezelésekre vonatkozó szabályok - Tájékoztatás

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges 

A hazai és külföldi (EU tagállamban igénybevett) gyógykezelések, valamint a gyógyfürdőellátás lehetőségei, igénybevételének szabályai.

Kulcsszavak: gyógykezelés, NEAK, gyógyfürdő, fürdő, nemzeti egészségbiztosítási alapkezelő, gyógyászat, gyógykezelés, egészségbiztosítás, társadalombiztosítás

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges 

A hazai és külföldi (EU tagállamban igénybevett) gyógykezelések, valamint a gyógyfürdőellátás lehetőségei, igénybevételének szabályai.

Társadalombiztosítással rendelkező magánszemélyek.

A Magyarországon nem hozzáférhető gyógyító eljárások más országban való igénybevételéhez a biztosítottaknak - ide nem értve a megállapodás alapján egészségügyi ellátásra jogosultakat - az Egészségbiztosítási Alap terhére támogatás nyújtható.

Külföldi gyógykezelés költségét a betegeknek meg kell előlegeznie és kizárólag az ellátás magyarországi belföldi költségmértékének utólagos megtérítésére tarthatnak igényt.

A kérelmet a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő felé kell benyújtani.

Gyógyfürdői szolgáltatás esetén:

A gyógyászati ellátás igénybevételének módjáról az ellátást rendelő orvos, az ellátások kiszolgálásának rendjéről az azt kiszolgáló egészségügyi szolgáltató ad tájékoztatást a beutalt személyeknek. Az ellátás igénybevételének kezdő dátuma az első kezelés időpontja. A betegnek a kezelőlapot minden kezelésre vinnie kell magával.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel szerződött gyógyfürdők listája, megyénkénti sorrendben, az alábbi felületen tekinthető meg.

A gyógykezelések igényléséhez szükséges dokumentumok:

Külföldi gyógykezelések esetén a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő az eljáró szerv.

Emberi Erőforrások Minisztériuma

2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról

1997. LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről

4/2000. (II. 25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről

284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról

A külföldi gyógykezelés alatt kétféle egészségügyi szolgáltatást érthetünk. Egyrészt könnyen előfordulhat az, hogy külföldi tartózkodásunk, utazásunk alatt meghatározott egészségügyi szolgáltatásokat vagy sürgősségi betegszállítást kell igénybe vennünk (külföldi tartózkodás közben szükségessé vált gyógykezelés). Másrészt olyan betegségek is előfordulhatnak, amelyeknek a gyógyítása Magyarországon nem lehetséges, s ezért a szükséges gyógyító eljárást (például valamilyen speciális műtétet) más országban kell igénybe venni (gyógyító eljárás külföldön történő igénybe vétele).

Tb támogatott fürdőgyógyászati ellátások:

TMCS