Munka, jogviszony a közszférában

A Közszférában munkát vállalókra speciális szabályok, jogok, és kötelezettségek vonatkoznak, melyeket külön jogszabályok határoznak meg.  

Kulcsszavak: közszféra, közalkalmazott, köztisztviselő, kormánytisztviselő, közszolgálat, közszolgálati jogviszony, állami tisztviselő

A Közszférában munkát vállalókra speciális szabályok, jogok, és kötelezettségek vonatkoznak, melyeket külön jogszabályok határoznak meg.  

A közszférában munkát vállaló személyek.

Közalkalmazotti kinevezés feltételei:

Köztisztviselő kinevezés feltételei:

Kormánytisztviselő kinevezésének feltételei:

Valamely meghirdetett közigazgatási pozíciót meg kell pályáznia. A nyitott pozíciók a Közszféra Állásportálján megtekinthetőek

Munkáltatói jogkörrel rendelkező állami szerv.

Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról

2016. évi LII. törvény az állami tisztviselőkről

állami tisztviselő: a fővárosi és megyei kormányhivatalnál az állami tisztviselőkről szóló törvény szerinti jogviszonyban álló személy.

kormánytisztviselő, köztisztviselő: az A közigazgatási szerv feladat- és hatáskörében eljáró vezető és ügyintéző, aki előkészíti a közigazgatási szerv feladat- és hatáskörébe tartozó ügyeket érdemi döntésre, illetve – felhatalmazás esetén – a döntést kiadmányozza.

Közalkalmazott: az állami és a helyi önkormányzati költségvetési szerveknél, valamint a helyi önkormányzat által a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására foglalkoztatottak.

Közigazgatási szerv: a minisztérium, a kormányhivatal, a központi hivatal,a kormányhivatal és a központi hivatal területi, helyi szerve, továbbá a Kormány által intézményfenntartásra kijelölt szerv, a rendőrség, a büntetés-végrehajtás és a hivatásos katasztrófavédelemi szerv központi, területi és helyi szervei , a helyi önkormányzat képviselő-testületének polgármesteri hivatala, közterület-felügyelete, a közös önkormányzati hivatala.

Array

NISZ ZRT.