EESZT csatlakozásra használható informatikai rendszer engedélyezése iránti kérelem

Az informatikai rendszert kérelemre az Országos Kórházi Főigazgatóság, mint az EESZT működtetője engedélyezi, ha az alkalmas az EESZT-vel való együttműködésre, valamint arra, hogy annak alkalmazásával a csatlakozott adatkezelő az EESZT-vel kapcsolatban a jogszabályokban meghatározott kötelezettségeit teljesítse. 
Az EESZT-hez kizárólag engedéllyel rendelkező informatikai rendszerrel lehet csatlakozni. A csatlakozott adatkezelő az EESZT felé való adatszolgáltatási kötelezettségének teljes időtartama alatt köteles biztosítani az EESZT-hez történő csatlakozás követelményeinek teljesítését.

Kulcsszavak: EESZT, csatlakozási kérelem, engedélyezés, tesztelési szakasz, igazolás, akkreditáció, HIS rendszer, bevizsgálási szakasz, EESZT engedélyezés, OKFŐ

Az informatikai rendszer engedélyezésére irányuló folyamatot a szoftverre vonatkozó vagyoni jogokkal, vagy a szoftver továbbfejlesztéséhez szükséges felhasználási jogokkal rendelkező szervezet (a továbbiakban: Partner) terjesztheti elő.

Az engedélyezési folyamat kettő részre tagolódik; a bevizsgálási és az engedélyezési szakaszra.
A kérelem benyújtását megelőzően a szoftvernek az EESZT működtetője által meghatározott tesztelésnek eleget kell tennie, melyről ’Bevizsgálási szakasz teljesítéséről szóló igazolás’  kerül kiállításra, mely azonosító számát a kérelmen szerepeltetni kell.
A kérelmet jelen felületen az ’Ügyintézés indítása’ kiválasztásával lehet elindítani, a kérelemben szereplő adatok és az esetleges mellékletek feltöltését követően.  
A mellékletek között az Illeték megfizetését alátámasztó dokumentumot kérjük csatolni.

Kérelem mellékleteként az illeték megfizetését alátámasztó dokumentum benyújtását kérjük.

Az eljárás illetékmentes.

Országos Kórházi Főigazgatóság

Fővárosi Törvényszék

Képviseleti jogosultság igazolásának speciális esetei:

Amennyiben a kérelmet benyújtó személy a képviseletet együttesen láthatja el más képviseleti jogosultsággal rendelkező személyekkel, abban az esetben kérjük, szíveskedjen csatolni az együttes képviseleti jogosultsággal rendelkezők által a benyújtó részére az eljárásra adott meghatalmazását.

Amennyiben nem  a szervezet törvényes képviselője nyújtja be a kérelmet, abban az esetben kérjük, az eljárásra vonatkozó meghatalmazást szíveskedjenek mellékelni. Kérjük a meghatalmazás elektronikus úton történő aláírását (elektronikus aláírás, AVDH) annak hitelessége érdekében.

https://e-egeszsegugy.gov.hu/fejlesztoknek

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

44/2004. (XII. 20.) PM rendelet az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól

39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokró

ÁEEK EESZT