eBEV szolgáltatások

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által üzemeltetett eBev portálon lehetősége van számos lekérdezésre az Adóhivatal által nyilvántartott adatokat illetően, a beküldött és fogadott elektronikus küldeményekkel kapcsolatban. 

Kulcsszavak: adó, adózás, szja, eho, járulék, adótartozás, NAV, adóhatóság, eszja, Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Adóhatóság, Adóhivatal

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által üzemeltetett eBev portálon lehetősége van számos lekérdezésre az Adóhivatal által nyilvántartott adatokat illetően, a beküldött és fogadott elektronikus küldeményekkel kapcsolatban. 

A szolgáltatás használatához Ügyfélkapus regisztrációval kell rendelkezni.

Amennyiben még nem rendelkezne Ügyfélkapuval, az alábbi linken tájékozódhat annak létrehozásával kapcsolatban. 

Az eBEV portálon többek között a következő szolgáltatásokat éri el:

Az egyes indított lekérdezések eredménye azonnal megtekinthető a felületen. 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Nemzetgazdasági Minisztérium

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről

adó: jogszabályi előírásokon alapuló – egyszeri vagy folyamatos – fizetési kötelezettség, amelyet az állam vagy annak felhatalmazása alapján más szerv hajt be, meghatározott mértékben és időben természetes és jogi személyektől.

adótartozás: az esedékességkor meg nem fizetett adó és a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás.

járulék: a nyugdíjjárulék, a biztosított egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járuléka (ideértve a természetbeni egészségbiztosítási járulékot, a pénzbeli egészségbiztosítási járulékot és munkaerőpiaci járulékot), az egészségügyi szolgáltatási járulék, a táppénz-hozzájárulás, továbbá a végrehajtás tekintetében a jogalap nélkül felvett és visszakövetelt társadalombiztosítási és – a társadalombiztosítási szervek által folyósított – egyéb ellátások, valamint a társadalombiztosítás ellátásainak fedezetére előírt más kötelező járulékbefizetések, ideértve a jogosulatlan kifizetőhelyi költségtérítést is.

Array

NAV