Foglalkoztatások bővítését szolgáló támogatások - Tájékoztatás

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges

A munkáltatók támogatást vehetnek igénybe hátrányos helyzetű vagy megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásához.

Kulcsszavak: hátrányos helyzetű munkavállaló, megváltozott munkaképességű munkavállaló, álláskereső, munkanélküli, foglalkoztatás bővítés, támogatás

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges

A munkáltatók támogatást vehetnek igénybe hátrányos helyzetű vagy megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásához.

Munkaadók, akik hátrányos helyzetű, súlyosan hátrányos helyzetű, illetve megváltozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztatnak.

A munkaadónak a telephelye szerinti illetékes járási vagy kerületi (főváros) hivatal felé be kell jelentenie munkaerő igényét. A hivatal a megadott munkaerőigénynek megfelelően álláskeresőket közvetít a munkaadónak, akinek kérelmet kell benyújtania a foglalkoztatáshoz kapcsolódó bérköltség támogatás igénybevételére.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

A kérelem mellett:

Az eljárás illetékmentes.

Az igénylő lakóhelye szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási, kerületi (főváros) hivatal.

Jogorvoslati ügyekben a Megyei Kormányhivatal vagy Budapest Főváros Kormányhivatala jár el.

A támogatás mértéke

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény

A foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásokról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet

Hátrányos helyzetű munkavállaló: álláskereső és

Hátrányos helyzetű az olyan munkavállaló is, akit munkahelyének elvesztése fenyeget, és

Megváltozott munkaképességű munkavállaló

Munkanélküli: az a személy, aki aktív korú, munkaképes, de nem rendelkezik munkaviszonnyal, illetve más olyan jogviszonnyal, melyből jövedelme származna.

Álláskereső: az a személy, aki

Array

NISZ ZRT.