Bérlakás

A lakásbérleti jogviszonyt a bérbeadó és a bérlő határozott, vagy határozatlan időre, illetve meghatározott feltétel bekövetkezéséig hozza létre. Önkormányzati bérlakás esetén a bérbeadó az önkormányzat, a bérlő pedig az arra jogosult személy.

Kulcsszavak: bérlakás, bérleti szerződés, lakásbérlet, önkormányzat, önkormányzati bérlakás, lakáspályázat, lakhatás, lakás, albérlet, szerződés,

A lakásbérleti jogviszonyt a bérbeadó és a bérlő határozott, vagy határozatlan időre, illetve meghatározott feltétel bekövetkezéséig hozza létre. Önkormányzati bérlakás esetén a bérbeadó az önkormányzat, a bérlő pedig az arra jogosult személy.

Bármely természetes személy, és jogi személy is lehet bérleti szerződés alanya.

Önkormányzati bérlakás esetén a jogosultsági feltételeket az önkormányzat határozza meg. Ennek alapja lehet szociális helyzet, vagy kötheti valamely feltétel teljesítéséhez is (pl.: a Az érintett lakás saját költségen való felújítása). Az önkormányzat piaci alapon is adhat bérbe lakást.

Lakásbérlet esetén kötelező a megállapodást írásba foglalni, így szerződést kell kötni.

Önkormányzati bérlakás esetén pályázni kell az adott lakásra, az adott önkormányzat által meghirdetett pályázati kiírás keretein belül.

Önkormányzati bérlakás pályázat esetén, az önkormányzat előírhat kötelezően benyújtandó dokumentumokat, a pályázatban előírt feltételek fennállásnak igazolására.

A lakásbérleti szerződés alapja a bérleti díj, melyben a bérlő és bérbeadó állapodnak meg. A bérleti díjat a bérlő előre köteles megfizetni, havi rendszerességgel. Ha a bérlet ideje 1 hónapnál rövidebb, a bérleti díj a szerződéskötéskor esedékes.

Önkormányzati bérlakás pályázat esetén az illetékes önkormányzat.

Bérleti szerződésből eredő jogok érvényesítése érdekében Bírósághoz lehet fordulni.

A bérlő legfontosabb jogai:

A bérbeadó legfontosabb jogai:

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

Szerződés: A szerződés a felek kölcsönös és egybehangzó jognyilatkozata, amelyből kötelezettség keletkezik a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a szolgáltatás követelésére.

Bérleti szerződés: Bérleti szerződés alapján a bérbeadó meghatározott dolog időleges használatának átengedésére, a bérlő a dolog átvételére és bérleti díj fizetésére köteles.

Lakásbérleti szerződés: Olyan bérleti szerződés amelyben a  szerződés tárgya lakás céljára szolgáló ingatlan.

Lakás: Lakás az olyan összefüggő helyiségcsoport, amely a helyiségei, közművesítettsége, melegvíz-ellátása; és fűtési módja alapján valamelyik komfortfokozatba (összkomfortos, komfortos, félkomfortos, komfort nélküli) sorolható.

Önkormányzati lakás: A helyi önkormányzat tulajdonában lévő lakás.

TMCS