Mozgóurna igénylése időközi választásokra (NVI)

Ha Ön a szavazás napján nem tud megjelenni a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben, mert egészségi állapota (pl. kórházban van), fogyatékossága vagy fogva tartása (pl. előzetes letartóztatás, szabadságvesztés) ebben megakadályozza, mozgóurnát kérhet. A törvény kizárólag a fenti esetekben engedi meg a mozgóurna igénybevételét, más indokokra tekintettel (pl. munkahelyi elfoglaltság) nem vehető igénybe.

Kulcsszavak: mozgóurna, kérelem

Ha Ön a szavazás napján nem tud megjelenni a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben, mert egészségi állapota (pl. kórházban van), fogyatékossága vagy fogva tartása (pl. előzetes letartóztatás, szabadságvesztés) ebben megakadályozza, mozgóurnát kérhet. A törvény kizárólag a fenti esetekben engedi meg a mozgóurna igénybevételét, más indokokra tekintettel (pl. munkahelyi elfoglaltság) nem vehető igénybe.

Az eljárásra minden választópolgár jogosult.

A kérelmet a szavazást megelőző második napon (péntek) 16.00 óráig lehet visszavonni.

A kérelemnek tartalmaznia kell a mozgóurna-igénylés okát, valamint, ha nem a lakcímére kéri, akkor a pontos címet is, ahova a mozgóurna kivitelét kéri.

Figyelem! A kérelemben feltüntetett személyes adatainak meg kell egyezniük az Ön lakcímkártyáján feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben a helyi választási iroda a kérelmet elutasítja.

A szavazás napján a szavazatszámláló bizottság két tagja felkeresi Önt lakóhelyén vagy az Ön által megadott más címen (pl. kórházban), annak érdekében, hogy szavazatát a mozgóurnába dobja be.

Figyelem! Aki mozgóurnát kért, a szavazókörben „hagyományos módon”, azaz személyesen nem szavazhat.

 

Mozgóurna igénylése, ha nem a lakóhelyére kéri

Ha Ön a lakóhelyétől eltérő településen – vagy ugyanazon a településen, de másik szavazókör területén – tartózkodik, erre a címre is igényelhet mozgóurnát. Ebben az esetben először át kell jelentkeznie a szavazás napi tartózkodási helyére, és ezt követően kell igényelnie a mozgóurnát a fentebb leírtak szerint.

 

Önnek a kérelem benyújtása során arra is lehetősége van, hogy megadjon egy olyan értesítési címet (akár külföldi címet is), ahova a helyi választási iroda megküldi Önnek a döntésről szóló értesítést.

A mozgóurna-igénylés határidői a 2018. szeptember 1-jét követően kitűzött időközi választásokra és helyi népszavazásokra az alábbiak szerint módosulnak:

ONLINE igénylés
ügyfélkapus azonosítás nélkül: a szavazást megelőző 4. napon (szerdán) 16.00 óráig nyújtható be.
ügyfélkapus azonosítással: a szavazás napján 12.00 óráig nyújtható be.
SZEMÉLYESEN történő igénylés
A szavazást megelőző második napon (pénteken) 16.00 óráig nyújtható be.
POSTÁN történő igénylés
A szavazást megelőző negyedik napon (szerdán) 16.00 óráig kell megérkeznie.
MEGHATALMAZOTT útján vagy KÉZBESÍTŐVEL (hozzátartozó vagy egyéb személy)
a szavazást megelőző második napon (pénteken) 16.00 óráig a helyi választási irodához vagy
a szavazás napján 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.

Mozgóurna igénylésével kapcsolatos kérelem nyomtatvány.

A magyarországi lakcím szerinti helyi választási iroda.

A megtámadott határozatot hozó helyi választási iroda vezetője.

2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról.

Array

NVI