Kérelem az eljáró hatóság/személy kizárására

A szabálysértési eljárásban sértett vagy eljárás alá vont személy, illetve képviselőik kizárást jelenthetnek be a szabálysértési hatóság tagja, a szakértő, az ügyész, illetve a bíró ellen.

Kulcsszavak: szabálysértés, szabálysértési hatóság, kérelem, kizárás, bíróság, törvényszék, járási hivatal, kormányhivatal

A szabálysértési eljárásban sértett vagy eljárás alá vont személy, illetve képviselőik kizárást jelenthetnek be a szabálysértési hatóság tagja, a szakértő, az ügyész, illetve a bíró ellen.

A szabálysértési eljárásban sértett vagy eljárás alá vont személy, illetve képviselőik.

Kizárási kérelmet szükséges előterjeszteni a szabálysértési hatóság vagy bíróság előtt.

A kérelem benyújtása illetékmentes. 

szabálysértési hatóság vagy eljáró bíróság

A kizárást kimondó határozat ellen nincs helye jogorvoslatnak, a kizárás megtagadását az ügydöntő határozat elleni jogorvoslatban lehet sérelmezni. Ebben az esetben a járásbíróság vagy törvényszék hoz határozatot.

A kizárásról hivatalból vagy bejelentésre a szabálysértési hatóságnál a kifogásolt személy közvetlen felettese, bíró esetében a bíróság elnöke dönt. Ha helyt ad a bejelentésnek, kijelöli az eljáró személyt.

A 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

Szabálysértés: a 2012. évi II. törvény által büntetni rendelt tevékenység vagy mulasztás.

Szabálysértési hatóság: a fővárosi, megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala.

TMCS