Akadálymentesítési támogatás - Tájékoztatás

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges 

A mozgáskorlátozott személyek 300 ezer forint támogatást kaphatnak tíz évenként arra a célra, hogy lakásukon akadálymentesítési célú felújítási, átalakítási munkákat végeztessenek el.

Kulcsszavak: akadálymentesítési támogatás, akadálymentesítés, mozgáskorlátozott, fogyatékosság, hitelintézet, támogatás, mozgásszervi fogyatékosság.

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges 

A mozgáskorlátozott személyek 300 ezer forint támogatást kaphatnak tíz évenként arra a célra, hogy lakásukon akadálymentesítési célú felújítási, átalakítási munkákat végeztessenek el.

A támogatást igényelheti a mozgáskorlátozott személy, vagy a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozó, élettárs.

A kérelmet a hitelintézethez szükséges benyújtani a kötelező mellékletekkel.

1. Az akadálymentesítési munkák elvégzéséhez a lakás, lakóépület tulajdonosának magánokiratba foglalt írásbeli hozzájárulását, amennyiben a támogatást igénylő a lakásnak, lakóépületnek nem tulajdonosa, szükséges.

2. A mozgáskorlátozottságot igazoló iratokat, melyek a következők lehetnek:

3. Az akadálymentesítési munkák műszaki leírását,

4. Az építés költségét tartalmazó költségvetést,

5. Hozzájárulást arról, hogy a támogatás elbírálásához szükséges iratokat a hitelintézet a MEOSZ részére megküldheti,

6. A támogatást igénylő, annak házastársa, élettársa és az együttköltöző családtag(ok) nyilatkozatát, a lakástulajdonról, állandó lakáshasználati jogról, illetve e jogokhoz kapcsolódó ingatlan-nyilvántartási eljárásról, valamint önkormányzati tulajdonban lévő, illetőleg szolgálati jogviszonyhoz vagy munkakörhöz kötött lakásra bérleti jogviszonyról.

Hitelintézet.

Lakóhely szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal.

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról

Akadálymentesítés: a mozgáskorlátozott személy fogyatékossága jellegéből fakadó, a lakáshasználattal összefüggő életvitel nehézségeit csökkentő, a rendeltetésszerű használatot biztosító műszaki akadálymentesítési munkák elvégzése új lakóépületen vagy új lakáson, illetve meglévő lakóépületen vagy használt lakáson.

Mozgáskorlátozott személy:

1.) a mozgásszervi fogyatékos személy, vagy

2.) súlyos mozgáskorlátozott személy.

Súlyos mozgáskorlátozottnak tekintendő az a személy, aki

Mozgásszervi fogyatékossággal élőnek azt a személyt kell tekinteni, aki

Mozgáskorlátozott lehet

Közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.

Hitelintézet: magyarországi székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező hitelintézet, valamint a hitelintézettel egyenértékű prudenciális szabályozásnak megfelelő pénzügyi vállalkozás a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően.

Array

NISZ ZRT.