Terhesség megszakítás - Tájékoztatás

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges

A terhesség csak veszélyeztetettség, illetőleg az állapotos nő súlyos válsághelyzete esetén, törvényben meghatározott feltételekkel szakítható meg.

Kulcsszavak: terhesség megszakítás, abortusz, magzat, életvédelem, egészségügy, terhesség, gyermek, születés

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges

A terhesség csak veszélyeztetettség, illetőleg az állapotos nő súlyos válsághelyzete esetén, törvényben meghatározott feltételekkel szakítható meg.

A terhesség megszakítását kérheti

 1. a Magyarország területén lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár,
 2. a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogával rendelkező EGT állampolgár, amennyiben bejelentett lakóhellyel rendelkezik,
 3. az a harmadik országbeli állampolgár aki bevándorolt vagy letelepedett jogállású.

Az a külföldi is kérheti

 1. aki érvényes tartózkodási engedéllyel több mint 2 hónapja tartózkodik az ország területén,
 2. aki menekültkénti elismerését kérelmezte,
 3. akit a menekültügyi hatóság menedékesként vagy befogadottként elismert, valamint
 4. aki nemzetközi szerződésben foglaltak alapján - a külön törvény szerint - az ország területéről nem utasítható ki, vagy nem irányítható vissza. 

Az állapotos nő terhességmegszakítás iránti kérelmét a családvédelmi szolgálat munkatársa előtt személyesen terjeszti elő, a terhességet megállapító szülész-nőgyógyász szakorvos által kiállított igazolás benyújtása mellett.

Korlátozottan cselekvőképes személy nyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének a terhességmegszakítási kérelmet tudomásul vevő nyilatkozata szükséges.

Cselekvőképtelen személy terhességmegszakításra vonatkozó kérelmét nevében törvényes képviselője terjeszti elő.

A kérelmet a kérelmező, illetőleg - lehetőség szerint - a magzat apja aláírja és megnevezi(k) a beavatkozás elvégzésére választott egészségügyi intézményt. A kérelmet a munkatárs ellenjegyzi és átadja a kérelmezőnek, másolatát a kérelmező részére történő átadását követő 24 órán belül - megküldi a választott egészségügyi intézménynek.

Az állapotos nő a kérőlappal legkésőbb az ellenjegyzését követő 8 napon belül jelentkezik a választott egészségügyi intézményben. Az egészségügyi intézmény a beavatkozás elvégzését követő 8 napon belül a terhesség megszakításáról tájékoztatja a kérelmet ellenjegyző munkatársat. Az állapotos nő kérelmét a beavatkozás napján aláírásával ismét megerősíti.

A beavatkozás költségeit az Egészségbiztosítási Alap fedezi, amennyiben a terhesség megszakítására a biztosítással rendelkező állapotos nőnél vagy magzatánál fennálló egészségi ok miatt kerül sor.

Amennyiben nem egészségügyi ok indokolja a terhességmegszakítást, a beavatkozásért díjat kell fizetni, melynek összege megegyezik a társadalombiztosítás szerinti finanszírozás mindenkori összegével (ez az összeg jelenleg 29 710 Ft). A díjat átutalási postautalványon kell befizetni, amelyet a terhességmegszakítási kérőlap kitöltésekor kap meg a kérelmező.

Családvédelmi szolgálat

1992. évi LXXIX. törvény a magzati élet védelméről

Terhesség megszakítás:

 1. A terhesség a 12. hetéig szakítható meg, ha
 2. A fenti feltételek mellett a terhesség a 18. hetéig is megszakítható, ha az állapotos nő
 3. A terhesség a 20. hetéig - a diagnosztikus eljárás elhúzódása esetén 24. hetéig - szakítható meg, ha a magzat genetikai, teratológiai ártalmának valószínűsége az 50%-ot eléri. 
 4. A terhesség az időtartamától függetlenül szakítható meg az állapotos nő életét veszélyeztető egészségi ok miatt, illetve akkor, ha a magzatnál a szülés utáni élettel összeegyeztethetetlen rendellenesség áll fenn.
Array

NISZ ZRT.