E-NYENYI adatszolgáltatás

Az e-NYENYI rendszer a  nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatások elektronikus úton történő teljesítését teszi lehetővé a foglalkoztatók számára a 2013 előtti biztosítási jogviszony adatokra vonatkozóan.

Kulcsszavak: nyugdíj, nyugellátás, adatszolgáltatás, nyilvántartás, e-nyenyi, onyf, nyugdíjfolyósító, nyugdíjfolyósítás, országos nyugdíjbiztosítási főigazgatóság, nyugdíj, nyugdíjbiztosítási egyéni nyilvántartó lap, nyugdíjbiztosítás, bejelentés

Az e-NYENYI rendszer a  nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatások elektronikus úton történő teljesítését teszi lehetővé a foglalkoztatók számára a 2013 előtti biztosítási jogviszony adatokra vonatkozóan.

A foglalkoztatók és egyéb szervek, amelyek a foglalkoztatottakról a TAJ szám alapján nyilvántartást vezetnek abból a célból, hogy a nyugdíj biztosítási jogszerzést megalapozó adatok megállapíthatóak legyenek, és a nyugdíjbiztosítási szervek számára rendelkezésre álljanak. Az adatszolgáltatásra kötelezett nyilvántartást vezető meghatalmazottja és képviselője is ide tartozhat.

A nyilvántartásra kötelezettnek az adatszolgáltatás teljesítéséhez az Ügyfélkapu hozzáféréssel rendelkező meghatalmazott, illetve képviselő természetes személy azonosító adatait a MÁK által erre a célra rendszeresített, a MÁK honlapjáról letölthető nyomtatványon kell közölnie. A bejelentő laphoz csatolni kell a meghatalmazás eredeti példányát is. 
Majd le kell tölteni a MÁK honlapjáról a megfelelő évi foglalkoztatói (NYENYI) programot. 
Ezt követően le kell tölteni a program használatához szükséges foglalkoztatói azonosító állományt. A 2009-2012. évi adatszolgáltatáshoz készült foglalkoztatói program működéséhez az említett azonosító állomány nem szükséges.

Az adatszolgáltatást tartalmazó állományt a Tárhely szolgáltatás "Új üzenet" menüpontja segítségével lehet feltölteni, ahonnan az adatok beolvasásra kerülnek a nyugdíjbiztosítási ágazat nyilvántartási rendszerébe. 

A sikeres (esetleg sikertelen) feltöltésről, az értesítési tárhelyen, a feldolgozás eredményéről az e-NYENYI rendszerben elérhető értesítési szolgáltatáson keresztül tájékozódhat.

Visszamenőleges adatszolgáltatást soron kívül teljesíteni kell.

Az eljárás illetékmentes.

 fővárosi/megyei kormányhivatalok

E-NYENYI rendszer felhasználói leírás

A nyomtatványok az alábbi linken elérhetőek el

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény

 A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény

168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról

foglalkoztatott: aki nem minősül egyéni, illetve társas vállalkozónak és foglalkoztatója biztosítással járó jogviszony keretében foglalkoztatja.

visszamenőleges adatszolgáltatás: a 2013. év előtti nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatás

foglalkoztatói azonosító állomány: ez az állomány tartalmazza egy adott foglalkoztató (nyilvántartásra kötelezett) azonosító adatait.

Array

NISZ ZRT.