Foglalkozási rehabilitációval kapcsolatos ügyek SZGYF

A foglalkozási rehabilitációs területén az akkreditált szolgáltató szervezetek, foglalkoztatók és megváltozott munkaképességű személyek tájékoztatása. A rehabilitációs ellátásban részesülő és a rehabilitációs szolgáltatást kérő személyek esetében a támogatható képzések és szolgáltatások körének meghatározása kapcsán tájékoztatás nyújtása.

Kulcsszavak: akkreditált szolgáltató, foglalkozási rehabilitáció, megváltozott munkaképesség, megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, támogatható képzések és szolgáltatások, szakmafejlesztés, SZGYF

A foglalkozási rehabilitációs területén az akkreditált szolgáltató szervezetek, foglalkoztatók és megváltozott munkaképességű személyek tájékoztatása. A rehabilitációs ellátásban részesülő és a rehabilitációs szolgáltatást kérő személyek esetében a támogatható képzések és szolgáltatások körének meghatározása kapcsán tájékoztatás nyújtása.

: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szakmatámogatási Főosztály

Bárki igényelhet közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatot.

Azok megismerésére irányuló igények benyújtásának módja: írásban postai úton és elektronikus formában.
Írásban: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Postacím: 1132 Budapest, Visegrádi utca 49.
Elektronikusan: foigazgato@szgyf.gov.hu; szakmatamogatas@szgyf.gov.hu e-mail címeken

Az eljárás díj és illetékmentes.

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, Budapest Főváros Kormányhivatala

2017. január 1. napjától a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások koordinációjával, fejlesztésével kapcsolatos feladatokat a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 19. § (6) bekezdés alapján a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság látja el.

A foglalkozási rehabilitációs szolgáltatók akkreditációjának szabályait az Mmr. 10. fejezete szabályozza. 2017. január 1-jétől az szolgáltatói akkreditáció iránti kérelmet a Budapest Főváros Kormányhivatala számára kell benyújtani.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően a Főigazgatóság által üzemeltetett elektronikus felületen közzéteszi a tárgyévben a rehabilitációs ellátásban részesülő személyek és a rehabilitációs szolgáltatást kérő személyek számára támogatható képzések és szolgáltatások körét.

https://szgyf.gov.hu/hu/foglalkozasi-rehabilitacios-informaciok/tamogathato-kepzesek-es-szolgaltatasok.html

https://szgyf.gov.hu/hu/foglalkozasi-rehabilitacios-informaciok/tajekoztato-akkreditalt-szolgaltatok-reszere.html

Megváltozott munkaképességű személyekkel kapcsolatos jogszabályok:

https://szgyf.gov.hu/hu/foglalkozasi-rehabilitacios-informaciok/jogszabalyok.html

2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról

327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról

Array

SZGYF