Pécs - Közút területének egyéb nem közlekedési célú igénybevétele

A közút nem közút céljára történő igénybevétele (pl. tárolás, útfelbontás, stb.) közútkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység.

A közútkezelői hozzájárulás szakmai előkészítését a Biokom Nonprofit Kft. végzi.

Kulcsszavak: közterület, útfelbontás

A közút nem közút céljára történő igénybevétele (pl. tárolás, útfelbontás, stb.) közútkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység.

A közútkezelői hozzájárulás szakmai előkészítését a Biokom Nonprofit Kft. végzi.

Magánszemély, illetve gazdálkodó szervezet, szolgáltató, akinek ezen ügytípusban felmerülő igénye keletkezik

Közterület felbontásához, közút nem közlekedési célú igénybevételéhez Pécs Megyei Jogú Város Jegyzőjének előzetesen kiadott írásbeli hozzájárulását kell beszerezni, a kérelemben meg kell jelölni a pontos helyet és az igénybevétel időtartamát.

Az ügyintézési díj bruttó 3.000,- Ft.

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Főosztály

Baranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának a közterületek felbontásának és a közúton folytatott munkálatok szabályairól szóló 16/2012.(III.23.) sz. rendelete.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény.

 

Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló

1997. évi LXXVIII. törvény  2. § 13. pontjában meghatározott önkormányzati tulajdonban és kezelésben lévő földterület (utak, járdák, terek, parkok, sétányok, ligetek és hasonló közösségi használati területek).

Útburkolat: a gyalogos és járművek közlekedésére használt közterületek ideiglenes vagy végleges szilárd szerkezetű fedőrétege (kockakő, aszfalt, betonkő, kavics).

Közútkezelő: az 1991. évi XX. törvény 92. § (10) bekezdése szerint: a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 33. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja alapján Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által megbízott BIOKOM Kft.

Közterületen, közúton folyó munka: azok az út-, járda-, közműépítések és egyéb felújítások, amelyek a közút határain, vagy a gyalogos űrszelvényen belül folynak, és a forgalmat befolyásolják.

Vis maior esemény: az az esemény, mely a közmű-üzemeltető által a közmű hálózaton elvégzett csere, felújítás és karbantartás ellenére a közmű hálózat valamely részében meghibásodást okoz, és amely a közmű-üzemeltetőtől független, külső, elháríthatatlan okra vezethető vissza.

Array

Pécs Település