Vállalkozás működési engedélye

Működési engedély köteles vállalkozási tevékenységeket külön engedély birtokában lehetséges folytatni.

Kulcsszavak: üzlet, működési engedély, vállalkozás, kereskedelem, jegyző, kereskedelmi hatóság, bejelentés, bejelentésköteles, engedélyköteles

Működési engedély köteles vállalkozási tevékenységeket külön engedély birtokában lehetséges folytatni.

A kereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozó.

Engedélyi iránti kérelmet szükséges benyújtani a tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzőjéhez.

Mit kell tartalmaznia a működési engedély iránti kérelemnek?

A kérelemben meg kell adni a kereskedő fontosabb adatait.

I. A kereskedő és az üzlet adatai:

 1. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye;
 2. a kereskedő cégjegyzékszáma, az egyéni vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a kistermelő regisztrációs száma;
 3. az üzlet
 4. üzletek szerinti bontásban a forgalmazni kívánt
 5. üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

II. Keltezés, a kérelmező (bejelentő) aláírása (bélyegzője)

Az engedély iránti kérelem benyújtása illetékmentes.

Települési önkormányzat jegyzője

Megyei és Fővárosi Kormányhivatal

Az alábbi esetekben van szükség működési engedélyre:

 1. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a Jöt.  szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag;
 2. az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek;
 3. állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik;
 4. fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló kormányrendelet szerinti 1., 2. és 3. pirotechnikai osztályba tartozó termékek, az ott meghatározott kivételekkel;
 5. növényvédő szerek és hatóanyagaik;
 6. nem veszélyes hulladék;
 7. az Országos Tűzvédelmi Szabályzat  szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, kivéve a Jöt.  szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag. 

2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről

üzlet: kereskedelmi tevékenység folytatása céljából létesített vagy használt épület, illetve önálló rendeltetési egységet képező épületrész, helyiség, ideértve az elsődlegesen raktározás, tárolás célját szolgáló olyan épületet vagy épületrészt is, amelyben kereskedelmi tevékenységet folytatnak

TMCS