A könyvviteli szolgáltatás - Tájékoztatás

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges

Könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosult az a természetes személy, aki okleveles könyvvizsgálói szakképesítéssel, illetve mérlegképes könyvelői szakképesítéssel rendelkezik.

Kulcsszavak: könyvvitel, könyvviteli szolgáltatás, számvitel, beszámoló, könyvelés, vállalkozás, bejelentés, engedély, bejelentésköteles, engedélyköteles, tevékenység, szolgáltatás

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges

Könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosult az a természetes személy, aki okleveles könyvvizsgálói szakképesítéssel, illetve mérlegképes könyvelői szakképesítéssel rendelkezik.

A könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító engedélyt kérelmező és az engedély alapján nyilvántartásba vételt kérő természetes személyek

Az engedély iránti kérelmet a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott adattartalommal kell megküldeni a nyilvántartásba vételt végző szervezet részére.

Nyilvántartásból való törlés, amennyiben:

Könyvviteli szolgáltatást végzők igazolványa: a nyilvántartásba vételt végző szervezet a nyilvántartásba vételt követően 30 napon belül gondoskodik a kérelmező részére az igazolvány elkészíttetéséről, és a nyilvántartásba vett személy részére történő megküldéséről.

A kérelem benyújtásával egyidejűleg a kérelmezőnek igazolnia kell, hogy megfelel a számviteli törvény 151. § (5) bekezdés b) pont ba)-bd) alpontjában előírt feltételeknek, valamint hogy az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

Igazolvány készítéséhez a kérelmezőnek egy 6 hónapnál nem régebbi igazolványképet is be kell nyújtania.

9000 Ft, melyet a kérelemmel együtt meg kell fizetni

Pénzügyminisztérium 

Pénzügyminisztérium 

Milyen szakterületeken lehet nyilvántartani a könyvviteli szolgáltatást végzőket?

A szakképesítést tanúsító oklevél vagy bizonyítvány szerint:

a) ha az ipari, mezőgazdasági, erdőgazdasági, állami gazdasági, termelőszövetkezeti, kereskedelmi (áruforgalmi), közlekedési, építőipari szakon megszerzett mérlegképes könyvelői szakképesítést igazol, akkor vállalkozási szakterületen,

b) államháztartási szakon megszerzett mérlegképes könyvelői szakképesítést, felsőfokú államháztartási szakképesítést, illetve felsőfokú költségvetési szakképesítést igazol, akkor államháztartási szakterületen,

c) biztosítási, értékpapír-forgalmazási, pénzintézeti, vagy pénzügyi szervezeti szakon megszerzett mérlegképes könyvelői szakképesítést igazol, akkor pénzügyi szakterületen,

d) egyéb szervezeti (nonprofit), vagy egyéb szervezeti szakon megszerzett mérlegképes könyvelői szakképesítést igazol, akkor egyéb szervezeti (nonprofit) szakterületen,

e) Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok [International Financial Reporting Standards (IFRS)] szakon megszerzett mérlegképes könyvelői szakképesítést igazol, akkor IFRS szakterületen.

Egy szakképesítést igazoló oklevél alapján egy szakterületi megjelölés kérelmezhető.

Azoknál a kérelmeknél, amelyeknél az oklevél, bizonyítvány vagy mérlegképes könyvelői igazolás alapján a szakképesítés szakterülete nem állapítható meg, a könyvviteli szolgáltatás végzését vállalkozási szakterületen, vagy a kérelmező kérelme alapján szakmai gyakorlatának megfelelően kell a szakterületek egyikének megjelölésével engedélyezni.

A könyvviteli szolgáltatást végzők Névjegyzéke

93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről

2000. évi C. törvény a számvitelről

könyvviteli szolgáltatás: a számviteli politika, a könyvviteli elszámolás, a beszámolókészítés rendszerének, módszerének kialakításával (ideértve a belső információs rendszer kialakítását is), a számlarend, a könyvvezetéshez, a beszámolókészítéshez szükséges szabályzatok elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátása, beleértve a főkönyvi nyilvántartások vezetését, az összesítő feladások készítését, a beszámoló összeállítását, a beszámolóban, a könyvviteli nyilvántartásokban szereplő adatok elemzését, a gazdasági döntéseket megalapozó következtetések levonását is, az elszámolások, a beszámolóban szereplő adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságának, a számviteli alapelvek követelményei megtartásának biztosításával a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítása, szolgáltatása.

Array

NISZ ZRT.