Közúti közlekedési szakember képzésére irányuló tevékenység - Tájékoztatás

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges

A közúti közlekedési szakember képzésére irányuló szolgáltatási tevékenység a közúti közlekedési szakemberek szervezett formában való képzésének és továbbképzésének végzésére, illetve iskolavezetői, szakoktató, valamint vizsgabiztosi tevékenység végzéséhez szükséges ismeretek elsajátításának jogszabályi feltételek szerinti intézményi, tárgyi és személyi feltétek melletti biztosítására irányul.

Kulcsszavak: közúti, közlekedési, szakemberek, képzése, autósiskola, szakoktató, iskolavezető, vizsgabiztos, bejelentés, engedély, vállalkozás, bejelentésköteles, engedélyköteles, képzés, engedélyezés,

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges

A közúti közlekedési szakember képzésére irányuló szolgáltatási tevékenység a közúti közlekedési szakemberek szervezett formában való képzésének és továbbképzésének végzésére, illetve iskolavezetői, szakoktató, valamint vizsgabiztosi tevékenység végzéséhez szükséges ismeretek elsajátításának jogszabályi feltételek szerinti intézményi, tárgyi és személyi feltétek melletti biztosítására irányul.

Szakoktató, iskolavezető, vizsgabiztos képzését, továbbképzését biztosító képzési intézmény.

Kérelmet kell benyújtania az illetékes hatóságnak.

A szakoktatói, az iskolavezetői és a vizsgabiztosi tevékenységek engedélyezésének díja 10 000 Ft. 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Bíróság

Az iskolavezetők képzése engedély alapján szakirányú műszaki felsőoktatási intézményekben történik. 

Az iskolavezetők kivételével a közúti közlekedési szakemberek képzése és továbbképzése szaktanfolyam keretében szakirányú műszaki felsőfokú oktatási intézményekben zajlik. 

Szakirányú műszaki felsőoktatási intézmény: olyan felsőoktatási intézmény, amelyben a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság által akkreditált közlekedésmérnöki vagy járműmérnöki BSc alapszakokon a szakindítási engedély alapján képzés folyik, valamint az intézmény pedagógusképzést is folytat. 

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről

179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól

382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól

Iskolavezető :a képző szerv szakmai irányításáért felelős személy, aki a képző szerv tagja vagy munkavállalója és akit az iskolavezetői névjegyzékbe felvettek.

szakoktató: a közúti járművezetők képzésében oktatóként részt vevő személy.

képzés: a közúti járművezetők alap-, és középfokú oktatási intézményben (a továbbiakban: köznevelési intézmény), vagy tanfolyamon történő, valamint a közúti közlekedési szakemberek szaktanfolyamon történő oktatása;

képző szerv: a képzési engedéllyel rendelkező gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó vagy egyéni cég, vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti felsőoktatási intézmény;

közúti járművezető: a gépjármű, a mezőgazdasági vontató, a segédmotoros kerékpár, lassú jármű és a kerti traktor vezetője, továbbá az állati erővel vont jármű hajtója;

Vizsgabiztos: a közúti járművezetők vizsgáztatását végző személy, valamint a közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatásában tanúsító szervezetként közreműködő személy.

Szakirányú műszaki felsőoktatási intézmény: olyan felsőoktatási intézmény, amelyben a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság által akkreditált közlekedésmérnöki vagy járműmérnöki BSc alapszakokon a szakindítási engedély alapján képzés folyik, valamint az intézmény pedagógusképzést is folytat.

TMCS