Határidő mulasztás igazolása a szabálysértési eljárásban

A szabálysértési eljárásban résztvevő személy igazolási kérelmet nyújthat be, ha határnapon nem jelent meg a hatóság, illetve bíróság előtt, vagy elmulasztott egy eljárási határidőt.

Kulcsszavak: szabálysértés, szabálysértési hatóság, kérelem, mulasztás, igazolás, méltányosság, hatóság, hatósági eljárás, közigazgatási eljárás, határidő, határnap, szabálysértési hatóság

A szabálysértési eljárásban résztvevő személy igazolási kérelmet nyújthat be, ha határnapon nem jelent meg a hatóság, illetve bíróság előtt, vagy elmulasztott egy eljárási határidőt.

A szabálysértési eljárás alá vont személy, tanú vagy szakértő.

Méltányossági kérelmet szükséges előterjeszteni a szabálysértési hatóság vagy bíróság előtt.

Az igazolási kérelmet az elmulasztott határnaptól, illetve az elmulasztott határidő utolsó napjától számított nyolc napon belül lehet előterjeszteni. Ha a mulasztás az igazolási kérelmet előterjesztő személynek később jutott tudomására vagy az akadály később szűnt meg, a határidő a tudomásra jutástól, illetőleg az akadály megszűnésétől kezdődik. Az elmulasztott határnaptól (határidő utolsó napjától) számított három hónapon túl igazolási kérelmet nem lehet előterjeszteni.

A kérelem benyújtása illetékmentes.

szabálysértési hatóság vagy eljáró bíróság

Az igazolási kérelemnek helyt adó határozat vagy végzés ellen nincs helye jogorvoslatnak.

Az igazolási kérelemben elő kell adni a mulasztás okát és azokat a körülményeket, amelyek a mulasztás vétlenségét valószínűsítik. Határidő elmulasztása esetén az igazolási kérelem előterjesztésével együtt az elmulasztott cselekményt is pótolni kell.

A 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

Szabálysértés: a 2012. évi II. törvény által büntetni rendelt tevékenység vagy mulasztás.

Szabálysértési hatóság: a fővárosi, megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala.

TMCS