Családi pótlék igénylés - Nevelési ellátás

A gyermek nevelésével, iskoláztatásával járó költségek finanszírozásához az állam havi rendszerességgel járó ellátást folyósít, ez az úgynevezett családi pótlék, melynek egyik módozata a nevelési ellátás.

Kulcsszavak: gyerek, családi pótlék, nevelési ellátás, családtámogatás, család, juttatás, szociális ellátás, ellátás, járási hivatal, családtámogatási osztály, gyermek, gyermeknevelés, támogatás

A gyermek nevelésével, iskoláztatásával járó költségek finanszírozásához az állam havi rendszerességgel járó ellátást folyósít, ez az úgynevezett családi pótlék, melynek egyik módozata a nevelési ellátás.

A nevelési ellátás a gyermek születésétől a tankötelezetté válása évének október 31-ig jár.

Ellátásra jogosultak:

Az ellátást kérelemre folyósítják. A kérelem benyújtható:

Minden olyan tényt, adatot köteles az ellátásban részesülő személy bejelenteni a változástól számított 15 napon belül, mely az ellátásra való jogosultságát, illetve annak folyósítását érinti.

Ha a kérelem, és a kötelező mellékletek is hiánytalanok, a hatóság a kérelmet a beérkezéstől számított 8 napon belül bírálja el. Egyéb esetben 60 napon belül.

Minden esetben kötelező:

Az eljárás illetékmentes

A járási hivatal, illetve az EGT-s járási hivatal jogorvoslati ügyeiben Budapest Főváros Kormányhivatala, a családtámogatási kifizetőhely jogorvoslati ügyeiben a Magyar Államkincstár Központ jár el.

A családi pótlék havi összege

a) egygyermekes család esetén 12 200 forint,

b) egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén 13 700 forint,

c) kétgyermekes család esetén gyermekenként 13 300 forint,

d) két gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 14 800 forint,

e) három- vagy többgyermekes család esetén gyermekenként 16 000 forint,

f) három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 17 000 forint,

g) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család esetén, valamint a gyermekotthonban, javítóintézetben, büntetés-végrehajtási intézetben vagy szociális intézményben élő, a nevelőszülőnél elhelyezett, vagy a Gyvt. 72. § (1) bekezdése alapján ideiglenes hatállyal elhelyezett tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után, továbbá a gyámhatóság által a szülői ház elhagyását engedélyező határozatban megjelölt személy esetén tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után 23 300 forint,

h) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő egyedülálló esetén a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után 25 900 forint,

i) a 7. § (2) bekezdése szerinti személy esetén – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 20 300 forint,

j) a gyermekotthonban, javítóintézetben, büntetés-végrehajtási intézetben vagy szociális intézményben élő, a nevelőszülőnél elhelyezett, vagy a Gyvt. 72. § (1) bekezdése alapján ideiglenes hatállyal elhelyezett, a g) vagy a h) pont alá nem tartozó gyermek esetén, a gyámhatóság által a szülői ház elhagyását engedélyező határozatban megjelölt személy esetén, ha a gyermek nem tartozik a g) vagy a h) pont alá, valamint a 8. § (3) bekezdése alá tartozó személy esetén 14 800 forint.

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény

a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet

Tankötelezettség kezdete: a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik.

Array

NISZ ZRT.