Idegenvezetői tevékenységre vonatkozó szabályok

Üzletszerű gazdasági tevékenység keretében a turisztikai szempontból jelentős értékeknek és egyéb látnivalóknak az azokat látogató személyek számára a helyszínen való részletes ismertetése és ehhez kapcsolódóan a látogatók számára nem ismert helyen való eligazodás érdekében általános tájékoztatás, illetve adott esetben segítség nyújtása

Kulcsszavak: idegenvezető, turisztika, engedély, kereskedelem, szolgáltatás, tevékenység, nyilvántartás, idegenvezetés, szabadidő, turista

Üzletszerű gazdasági tevékenység keretében a turisztikai szempontból jelentős értékeknek és egyéb látnivalóknak az azokat látogató személyek számára a helyszínen való részletes ismertetése és ehhez kapcsolódóan a látogatók számára nem ismert helyen való eligazodás érdekében általános tájékoztatás, illetve adott esetben segítség nyújtása

Az idegenvezetői tevékenységet folytató személynek idegenvezető szakképesítéssel kell rendelkeznie. Az idegenvezetői tevékenység csak azon (azokon) a nyelven (nyelveken) folytatható, amely (amelyek) tekintetében az idegenvezetői tevékenységet folytató személy nyelvvizsgát tett, vagy azzal egyenértékű nyelvismerettel rendelkezik.

Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban:BFKH) Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály idegenvezetői igazolványt állít ki azok részére, akik megfelelnek a tevékenység folytatásához szükséges feltételeknek. A szükséges dokumentumokat a Fővárosi- és Megyei Kormányhivatalhoz kell benyújtani. 

A BFKH nyilvános adatként honlapján folyamatosan közzéteszi az idegenvezetői tevékenységet folytató bejegyzett szolgáltatók listáját.

Annak, aki az idegenvezetői tevékenységet arra való jogosultság nélkül folytatja, a kereskedelmi hatóság a jogosultság igazolásáig megtiltja az idegenvezetői tevékenység folytatását.

A Fővárosi- és Megyei Kormányhivatal 15 napon belül hivatalból nyilvántartásba veszi az idegenvezetői tevékenységet folytató szolgáltatót, és a hatóság által vezetett nyilvántartás valamennyi adatát közzéteszi az interneten

MKEH029 Bejelentés a Magyarországon letelepedett szolgáltató idegenvezetői tevékenységének hatósági nyilvántartásba vételéhez és a szükséges igazolvány kiadásához

Az idegenvezetői tevékenység folytatására vonatkozó bejelentéshez mellékelni kell

-  az idegenvezetői szolgáltatást ténylegesen végző személy idegenvezető szakképesítését igazoló okirat másolatát,

-  az idegenvezetői szolgáltatást ténylegesen végző személy nyelvismeretét tanúsító nyelvvizsga-bizonyítvány másolatát, vagy azzal egyenértékű nyelvismeretet igazoló okirat másolatát,

-  az idegenvezetői szolgáltatást ténylegesen végző személy igazolvány méretű fényképét.

 

10 000 forint eljárási illeték, melyet postai csekken, vagy utalással lehet befizetni.

A kereskedelmi hatóság az általa vezetett nyilvántartás valamennyi adatát közzéteszi az interneten.

Az idegenvezetői tevékenység megszüntetésére vonatkozó bejelentéssel egyidejűleg a szolgáltató köteles a tevékenységéhez kiadott idegenvezetői igazolványt is leadni a kereskedelmi hatóságnak.

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény

Az idegenvezetői tevékenységről szóló 33/2009. (XII.18.) ÖM rendelet

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény

Array

TMCS