Digitális Könyvtár

A 2005-ben életre hívott Digitális Tankönyvtár célja, hogy a tankönyvek, szakkönyvek, folyóiratok digitális formában - az interneten keresztül - elérhetővé váljanak az érdeklődők számára. A Tankönyvtár ezzel segíti a felsőoktatásban tanulók és oktatók továbbképzését, mivel az elektronikus tananyagok fejlesztése, közreadása hozzájárul ahhoz, hogy a hallgatók versenyképesebb tudáshoz jussanak.

Kulcsszavak: oktatás, felsőoktatás, diák, hallgató, könyv, e-könyv, e-book, szakkönyv, tankönyv, folyóirat, tanulás, továbbképzés

A 2005-ben életre hívott Digitális Tankönyvtár célja, hogy a tankönyvek, szakkönyvek, folyóiratok digitális formában - az interneten keresztül - elérhetővé váljanak az érdeklődők számára. A Tankönyvtár ezzel segíti a felsőoktatásban tanulók és oktatók továbbképzését, mivel az elektronikus tananyagok fejlesztése, közreadása hozzájárul ahhoz, hogy a hallgatók versenyképesebb tudáshoz jussanak.

Bárki ingyenesen hozzáférhet a felületre feltöltött digitális tartalmakhoz.

A honlapon a „Böngészés” vagy „Keresés” lehetőséget kiválasztva tudja az érdeklődő kiválasztani a megtekinteni kívánt tartalmat. 

A szolgáltatás használata illetékmentes.

Oktatási Hivatal

Emberi Erőforrások Minisztériuma

A Tankönyvtár feladata, hogy széles körben ismert szabványokra alapozva, nyílt és könnyen felhasználható formátumokban jelenítsen meg és adjon közre különböző tudományágakat felölelő tankönyveket, és ezekhez kapcsoló folyóiratokat, ábrákat, egyéb illusztrációkat. Törekszik arra, hogy a benne fellelhető elektronikus dokumentumok a tudományágak széles spektrumát öleljék fel az irodalomtól az orvostudományon át a mezőgazdasági technológiákig, ezzel elősegítve az olvasók minél pontosabb tájékoztatását. A Tankönyvtár felépítése könnyűvé és egyszerűvé teszi a szövegekben történő keresést, mentést, nyomtatást, ezzel segítve az aktív tanulási és kutatási folyamatokat.

 

A Digitális Tankönyvtár a TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása projekt keretében jött létre.

2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról

248/2012. (VIII. 31.) Kormányrendelete a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről

Felsőoktatási intézmények: az állam által elismert, állami vagy nem állami fenntartású egyetemek és főiskolák. A felsőoktatási intézmény szakmailag önálló, önkormányzattal rendelkező jogi személy, melynek kizárólagos joga az alap- és mesterképzés, a szakirányú továbbképzés, valamint a doktori, illetve mesterképzés folytatása és az ezekhez kapcsolódó oklevelek kiadása. Az egyetem, illetve a főiskola elnevezést, valamint ezek idegen nyelvű megfelelőit kizárólag az Országgyűlés által, illetve hozzájárulásával létesített, a nemzeti felsőoktatási törvényben felsorolt felsőoktatási intézmény használhatja.

Nemzeti felsőoktatási törvény: a felsőoktatás legmagasabb szintű ágazati jogszabálya, amely a felsőoktatásban részt vevők jogait és kötelezettségeit, valamint a felsőoktatási intézmények és a felsőoktatással kapcsolatos állami és egyéb szervezetek feladatait, hatáskörét tartalmazza. 2012. szeptember 1-jétől a 2011. évi CCIV. nemzeti felsőoktatási törvény van hatályban.

Távoktatás: sajátos információtechnológiai és kommunikációs taneszközök, valamint ismeretátadási-tanulási módszerek használatával az oktató és hallgató interaktív kapcsolatára és az önálló hallgatói munkára épülő képzés, amelyben a tanórák száma nem éri el a teljes idejű képzés tanóráinak harminc százalékát.

Szakkönyv: speciális témában írt tudományos könyv

Folyóirat: Nyomtatott kiadvány, amely rendszeres időközönként jelenik meg. A folyóirat egy kiválasztott tárgykörrel foglalkozik, illetve meghatározott célközönséghez szóló újdonságokról ír.

Array

NISZ ZRT.