NKVH: ETS kibocsátási jelentés

A gazdálkodó szervezet (üzemeltető vagy a légi jármű üzembentartó) benyújtja a tevékenysége során keletkező szén-dioxid kibocsátásról készített hitelesített éves kibocsátási jelentést, és a légi jármű üzembentartó esetén adott esetben tonnakilométer adatait tartalmazó jelentést.

Kulcsszavak: éves jelentés, jelentés, éves kibocsátási jelentés, tonnakilométer-adatokat tartalmazó jelentés

A gazdálkodó szervezet (üzemeltető vagy a légi jármű üzembentartó) benyújtja a tevékenysége során keletkező szén-dioxid kibocsátásról készített hitelesített éves kibocsátási jelentést, és a légi jármű üzembentartó esetén adott esetben tonnakilométer adatait tartalmazó jelentést.

Véglegessé vált ÜHG engedéllyel rendelkező (üzemeltetők), vagy az elfogadott nyomonkövetési tervvel rendelkező gazdálkodó szervezetek (légi jármű üzembentartók)

Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezetek számára a személyes ügyintézés nem vehető igénybe

[Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 2. § (1) és 9. § (1) bekezdései alapján].

ETS éves kibocsátási jelentés, illetve tonnakilométer-adatokat tartalmazó jelentés benyújtása.

Amennyiben gazdálkodó szervezet képviselőjeként jár el, az elektronikus kérelem kitöltésekor ki kell jelölnie a következő opciót: CÉGKAPUBÓL KÜLDVE SZERETNÉK E-PAPÍRT BENYÚJTANI.

A jelentés beküldésének kötelezettség elmulasztása esetén a hatóság az üzemeltetőt 50 000-től 500 000 forintig terjedő egyszeri bírsággal sújthatja.

Ügyfél szempontjából fontos határidő:

A jelentés benyújtásának határideje a jelentéstételi évet követő év március 31. napja.

Ha a létesítmény bezárására az adott év február 15. napjáig kerül sor, a bezárás évére vonatkozó jelentéstétel és az éves hitelesített kibocsátási jelentéstétel együttesen teljesítendő.

Az elektronikus úton előterjesztett kérelem csatolmányaként benyújtandó:

Az eljárás illetékmentes.

Nemzeti Klímavédelmi Hatóság

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

A döntéssel szemben – amely a közléssel véglegessé válik – a közléstől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Nemzeti Klímavédelmi Hatóságnál benyújtandó jogszabálysértésre, jogsérelemre történő hivatkozással közigazgatási per kezdeményezésére irányuló keresetlevél benyújtással lehet élni. A közigazgatási per illetéke 30.000,- Forint, azaz harmincezer forint, azonban a per tárgyára tekintettel a közigazgatási perben a kérelmezőt illetékfeljegyzési jog illeti meg, melynek alapján mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. A keresetlevélben a per tárgyaláson történő elbírálása kérhető.

légi jármű üzemeltető: meghatározott légiközlekedési tevékenység folytatásának idején légi járművet üzembentartó személy, illetve ha ez a személy ismeretlen vagy a légi jármű tulajdonosa által nem azonosított, a légi jármű tulajdonosa.

üzemeltető: a környezethasználat feltételeit megállapító engedély jogosultja

ÜHG engedély: Az üvegházhatású gáz-kibocsátással járó tevékenység végzésének engedélye

jelentési időszak: egy naptári év, amely alatt a kibocsátást nyomon kell követni és jelentést kell róla készíteni, vagy tonnakilométer-adatok esetében az ellenőrzési év

Array

NKVH