Kemping üzemeltetése

A kemping üzemeltetésére irányuló szolgáltatási tevékenység a szálláshely-szolgáltatások körébe tartozik.

Kulcsszavak: szálláshely, szálláshely- szolgáltatás, kemping, jegyző, engedélyezés, vállalkozás, tevékenység, bejelentés, engedély, bejelentésköteles, engedélyköteles,

A kemping üzemeltetésére irányuló szolgáltatási tevékenység a szálláshely-szolgáltatások körébe tartozik.

Azon személyek, akik kempinget, mint szálláshely szolgáltatásként szeretnének üzemeltetni.

Kérelmet kell benyújtania.

Kérelem és mellékletei

A szálláshely-üzemeltetési engedély iránti kérelemhez mellékelni kell

 1. nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának jogcímére vonatkozó igazoló okiratot vagy annak másolatát a tulajdoni lap kivételével,
 2. haszonélvezettel terhelt szálláshely esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szálláshely-szolgáltató - a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot,

közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szálláshely-szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot.

Az illeték mértéke 3000 Ft.

Az illetékes települési önkormányzat jegyzője, fővárosban a kerületi jegyző.

Fővárosi és Megyei Kormányhivatal.

Kempingszolgáltatást olyan területen lehet nyújtani, amely bekerített és pormentes, ahol a csapadékvíz elvezetése megoldott, gépjárművel való közlekedésre alkalmas belső utak és az egész területen közvilágítás van.

A kempingben - legalább segélyhívó - telefonnak kell a vendégek rendelkezésére állnia.

Egy területegység átlagos nagyságának el kell érnie a 40 négyzetmétert.

A kempingben nemenként elkülönített

 1. hideg-meleg vizes zuhanyzónak és mosdónak (mosdókagylónként polccal, tükörrel és elektromos csatlakozóval),
 2. vízöblítéses WC-nek (kefével és -tartóval, WC-papírtartóval és papírral, és kézmosási lehetőséggel)

rendelkezésre kell állnia.

A kempingben a vendégek részére fedett helyiségben főző-, mosó- és mosogatóhelyet kell kialakítani.

A kempingben olyan hulladékgyűjtőket kell elhelyezni, amelyek rendszeres ürítése, illetve kezelése megoldott.

A tisztálkodási, mosási, főzési és egészségügyi célokat szolgáló vizesblokkokat minden 250 fő után külön kell biztosítani, úgy, hogy egy területegységre átlagosan 2,5 fővel kell számolni. Ha azonban a kemping területén üdülőházban is nyújtanak szálláshely-szolgáltatást, az üdülőházban elszállásolható vendégszámot az alábbi követelmények a számításnál figyelmen kívül kell hagyni azon tételek vonatkozásában, amelyek az üdülőházban rendelkezésre állnak. Egész éves üzemelés esetén a fűtési időszakban e szolgáltatásokat fűtött helyiségben kell biztosítani. A fenti számítás szerinti egy-egy vizesblokkban biztosítani kell legalább

 1. 4, ebből legalább 2 meleg vizes mosdót,
 2. 4, ebből legalább 2 meleg vizes zuhanyfülkét,
 3. 7 WC csészét,
 4. 1 piszoárt,
 5. 1 meleg vizes mosogatót,
 6. 1 meleg vizes mosómedencét,
 7. 1 főzőhelyet,
 8. 1 kémiai WC kiöntőt.

A kempingben 24 órás recepciót vagy portaszolgálatot kell biztosítani. A közös helyiségeket és a kemping közterületeit naponként takarítani kell.

2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről

239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről

Kemping: az a külön területen kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben szállás céljából a vendégek és járműveik számára elkülönült területet (területegység), illetve üdülőházat valamint egyéb kiszolgáló létesítményeket (például tisztálkodási, mosási, főzési, egészségügyi célokat szolgáló vizesblokk, portaszolgálat stb.) biztosítanak, és amely legalább kilenc lakóegységgel rendelkezik.

A szálláshely-szolgáltatás: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében rendszerint nem huzamos jellegű, éjszakai ott-tartózkodást, pihenést is magában foglaló tartózkodás céljára szálláshely nyújtása és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása.

TMCS