Törlés a harmadik országbeli könyvvizsgálók jegyzékéből (természetes személy)

Harmadik országbeli könyvvizsgálók jegyzékéből való törlés.

Kulcsszavak: MKVK, könyvvizsgáló, harmadik ország, törlés

Harmadik országbeli könyvvizsgálók jegyzékéből való törlés.

Olyan természetes személy, aki szerepel a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (Kkt.) 69/A. § (1) bekezdése szerinti jegyzékben.

Kérelmet kell előterjeszteni a Magyar Könyvvizsgálói Kamara (továbbiakban: kamara) felvételi bizottságához a harmadik országbeli könyvvizsgálók névjegyzékéből történő törlés érdekében. A kérelem előterjesztésére elektronikusan van lehetőség, a lap tetején található „Elektronikusan” menüpont választásával.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 50. § (2) bekezdése b) -c) pontjai, valamint az 50. § (7) bekezdése szerint

 

Kérelem (az elektronikus űrlapon a „levél szövege” adatmezőbe beírandó vagy aláírt, szkennelt iratként csatolandó az elektronikus űrlaphoz).

Az eljárás illetékmentes

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Felvételi Bizottsága

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége

További információk: a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Felvételi Szabályzata tartalmazza

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény - 5. § c); 9. §; 68§ -70. §

Harmadik ország: az Európai Gazdasági Térségen kívüli állam. (2007. évi LXXV. törvény 2. § 8. pont)

Európai Gazdasági Térség állama: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam. (2007. évi LXXV. törvény 2. § 26. pont)

Harmadik országbeli könyvvizsgáló: olyan természetes személy, aki nem kamarai tag könyvvizsgáló, és harmadik országban rendelkezik jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzésére jogosító engedéllyel. (2007. évi LXXV. törvény 2. § 9. pont)

Harmadik országbeli könyvvizsgálók jegyzéke: A kamara – közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősülő – elkülönített jegyzéket vezet a harmadik országbeli könyvvizsgálókról. (2007. évi LXXV. törvény 69/A. §)

MKVK